1.1 Opzet document – Algemeen

Hoe ziet het eruit?

 

Begin met nadenken

Wil je direct aan de slag, probeer dan vooral van alles uit.
Wees ook kritisch op jezelf en maak het jezelf niet te gemakkelijk.
Stel jezelf de vraag: Kan het ook anders?

 

Kijk je altijd rechtdoor, dan zie je nooit wat er in een zijstraat is!

 

De algemene informatie over de opzet van een document helpt je direct al een stukje op weg.