2. Opmaak tekst – Algemeen

 Helder en toegankelijk

 

Een helder verhaal

Wil je iets vertellen, een betoog opzetten of zelfs een ander overtuigen, dan moet je boodschap helder en toegankelijk zijn. Bij de vormgeving van  je boodschap hanteer je middelen die de leesbaarheid van je boodschap verbeteren. Deze algemene informatie over de opmaak van tekst geeft je daarvoor hulpmiddelen en adviezen.