Hoe werk je met VET?

Vormgeven van tekst en beeld

 

Van Dale omschrijft lay-out als: ‘het schema van de rangschikking en indeling van teksten, koppen en illustraties in drukwerk’. Met een lay-out geef je een werkstuk of document vorm. Vorm kan functioneel zijn, maar ook een uiting van pure creativiteit. Je kunt vorm ook gebruiken om jouw documenten herkenbaar te maken, bijvoorbeeld met een eigen (huis)stijl. VéT helpt je daarbij.

 

The magnificent Seven

Zoals het hoort, krijg je aan de hand van de Inhoudsopgave een goed beeld van wat VéT je te bieden heeft. Je kunt daar ook het Voorproefje voor gebruiken.
In 7 hoofdstukken toont VéT je op een toegankelijke manier de ‘ins & outs’ van lay-out en vormgeving. Hoofdstuk 1 t/m 6 van VéT gaat in op de verschillende aspecten van vorm(geving) en lay-out. Hoofdstuk 7 heet niet voor niets ‘HoedoeikdatinWord’. Het geeft je informatie over het toepassen van VéT in Word.

 

Opdrachten

VéT heeft twee typen opdrachten. Voor beide geldt: Ga ermee aan de slag!

 1. Opdrachten per onderwerp die je als het ware bij de hand nemen en door VéT heen leiden. Op de pagina’s van VéT staat – waar relevant – een opdrachtknop die doorklikt naar de opdrachten bij die pagina. Soms is dat een voorbeeld met een toelichting, soms een lay-out die je beoordeelt, maar vaak ook ga je zelf met de vormgeving van (eigen) teksten aan de slag.
 2. Vijf meeromvattende opdrachten die een beroep doen op de informatie die je in VéT hebt kunnen lezen en uitproberen. Je kunt deze vijf opdrachten zien als afronding van VéT, maar ook als vingeroefening voor het ‘echte’ werk:
  1. Ontwerp een informatieblad
  2. Schrijf een achtergrondartikel
  3. Ontwerp een miniposter
  4. Maak een folder
  5. Ontwerp een voorblad

 

Basisgedachte

Lees, probeer uit, kijk wat jou ligt, pas toe wat je leest en uitgeprobeerd hebt en probeer het daarna nog eens op een andere manier. Durf vooral ook buiten de lijntjes te kleuren, wijk af, laat je gevoel een woordje meespreken en wees gepast tegendraads en eigenzinnig!

Wees geen volger.

Wordt een gebruiker!