Hoe werk je met VET?

Een gids bij een gids?

 

Je kunt VéT stap voor stap doornemen met behulp van het menu in de linkerkolom van je pagina en aan de hand van de opdrachten die (per 1 februari) op bijna alle pagina’s als button zijn opgenomen. Kies je voor die aanpak, dan weet je zeker dat je alle elementen die bij vormgeving een rol spelen tegenkomt. Maar, je kunt natuurlijk ook voor de hoofdstukken kiezen die je interessant vindt of waar je gewoon nieuwsgierig naar bent. Je kunt ook door de hoofdstukken heen ‘zappen’.
Maar, voor elk van deze keuzes geldt: Ga ermee aan de slag!

 

Basis en verdieping

Elk hoofdstuk van VéT bevat een basis- en een uitbreidingsgedeelte. In de basis vind je wat je nodig hebt om direct aan de slag te kunnen. Je vindt er ook adviezen die je direct in de praktijk kunt brengen. Soms staan er buttons op de pagina waarmee je door kunt klikken naar voorbeelden of aanvullende informatie. Je herkent de basispagina’s aan de witte achtergrondkleur. Voorbeelden op de basispagina’s staan op een grijs vlak.

De elementen die in de basisinformatie aan de orde komen, worden in de uitbreiding uitgewerkt. Dat is interessant, zeker als je meer interesse hebt in de gedachtes en ideeën achter een vormgeving (de rationale), in achtergronden en in alternatieven (Kan het anders?). Ook hier staan soms buttons waarmee je doorklikt naar voorbeelden of aanvullende informatie. Je herkent de verdieping aan de gele achtergrondkleur van de pagina’s.

 

Opdrachten

VéT bevat vijf ‘grote’ opdrachten:

  1. Ontwerp een informatieblad
  2. Schrijf een achtergrondartikel
  3. Ontwerp een miniposter
  4. Maak een folder
  5. Ontwerp een voorblad

Deze ‘grote vijf’ dagen je uit om de kennis en kunde die je verwerft in de praktijk te brengen.

Gebruikers geven aan dat ze ook behoefte hebben aan opdrachten om zich de inhoud eigen te maken. Daarom bevat VéT vanaf 1 februari 2020 bijna 100 opdrachten die precies dààrvoor bedoeld zijn. Deze kleinere opdrachten staan onder een ‘button’ op de betreffende pagina. Klik op die button en er opent zich een nieuwe pagina met de bijbehorende opdracht(en).

Met de toepassing ‘Maakop’ – die ook ‘onder’ een button staat – kun je met veel aspecten van vorm experimenteren. Je ziet in Maakop direct wat er gebeurt als je een instelling als lettertype, marge of interlinie verandert. Een prima voorbereiding op het gebruik van Word voor deze aspecten! Behalve over de zes onderdelen geeft VéT namelijk ook informatie over het maken van een eenvoudige opmaak in Word (Hoofdstuk 7: Hoe doe je dat in Word).

 

Basisgedachte

VéT beschrijft vuistregels die je kunt gebruiken om jouw boodschap helder en doorzichtig over te brengen. De basisgedachte van VéT is: lees, probeer uit, kijk wat jou ligt, pas toe wat je leest en uitgeprobeerd hebt en probeer het daarna nog eens anders. Maar, vooral: durf ook buiten de lijntjes te kleuren, wijk af, laat je gevoel een woordje meespreken en wees gepast tegendraads en eigenzinnig!

 

Wees geen volger.

Wordt een gebruiker!