Over de auteurs

Bundeling van ervaring

 

VéT is voortgekomen uit de door de auteurs gesignaleerde behoefte van schrijvers om ‘meer te doen’ met hun tekst in de brede zin van het woord. Een artikel, verhaal, werkstuk, nieuwsbrief, uitnodiging of een kennisgeving – om maar een aantal teksten te noemen, vragen ieder om een specifieke vorm.

Het gevaar van DEWOORDENBRIJDIENIEMANDLEEST ligt immers op de loer.

Informatie bestaat NAMELIJK uit tekst én beeld, uit inhoud én vorm.. Een goed vormgegeven tekst brengt de boodschap beter over het voetlicht dan enkel een groot aantal aan elkaar geregen woorden.

De situatie waarin veel schrijvers zich bevinden laat zich typeren als: ‘Ik heb mijn tekst af en ik ben er tevreden over. Maar, wat nu…? En, hoe doe ik dat…?’. De auteurs van VéT kregen en krijgen daar in hun eigen werkomgeving nagenoeg dagelijks mee te maken. Dat was voor hen de reden om met de ontwikkeling van VéT te beginnen. Zij hebben alle drie hun sporen op het terrein van vooral educatieve uitgaves ruimschoots verdiend:

  • Else Kooijman als rechtgeaard ‘onderwijsdier’, schriftexpert en auteur van leermiddelen;
  • Henk Wittenberg als voormalig ‘meester’ en ervaren vormgever van o.a. educatieve uitgaves;
  • Sjef Bergervoet als onderwijspsycholoog en educatief uitgever.

Van hun ervaring is – mocht je daarin geïnteresseerd zijn – een uitvoeriger beschrijving voor handen.