Privacyverklaring

Hoe gaat Cantal om met uw persoonsgegevens?

 

Uitgeverij Cantal is wettelijk verplicht om aan te geven hoe zij omgaat met het verwerven en verwerken van persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die door geïnteresseerden in of gebruikers van uitgaven van Cantal worden verstrekt. Die ‘Privacyverklaring’ is ook van toepassing op persoonsgegevens die bezoekers van de website(s) van Cantal bewust of onbewust achterlaten.

Hoe Cantal met die persoonsgegevens omgaat, leest u in de Privacyverklaring.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben m.b.t. deze verklaring, neem dan contact op met ons op.