Wat is VET?

 

Iedereenmaaktweleenseentekst.Maarja,danmoetienatuurlijkwelgelezenkunnenworden,andershebjeernietzoveelaan.

 

Als je een tekst schrijft, wil je een boodschap of informatie overbrengen. Dat wil je inhoudelijk duidelijk en goed doen, maar ook helder, toegankelijk en goed leesbaar. Een lezer – misschien beter: ontvanger – kan pas écht informatie goed opnemen als de tekst en het beeld helder en toegankelijk zijn. Een goede, doordachte vormgeving draagt daaraan bij.

Wat is VéT?

VéT beschrijft vuistregels die je kunt gebruiken om jouw boodschap helder en toegankelijk over te brengen. De basisgedachte van VéT: lees, probeer uit, kijk wat jou ligt, pas toe wat je aanspreekt en probeer het ook eens anders. Durf je eigen keuzes te maken, maar denk daar wel over na.

 

VéT is jouw gids bij het vormgeven van informatie.